Valentýnská zábava


SpoleÄenská desková hra Partnerské hrátky je jako stvoÅ™ená pro vÅ¡echny zamilované dvojice, které chtÄ›jí valentýnské odpoledne spolu a dobÅ™e se pobavit. Už její obsahové vybavení dává tuÅ¡it, že si u ní partneÅ™i nejen spolu zahrají, ale dozví se o sobÄ› vÄ›ci, o kterých ani neví. Sto pÄ›tadvacet pÄ›t karet s úkoly, tÅ™icet Å¡est charakterových, tÅ™icet náhody, Å¡est figurek, hrací kostka a pÅ™esýpací hodiny, vÄetnÄ› postaviÄky Kazifucka, jim bÄ›hem odměřené Ätrthodiny umožní zjistit podstatné. Že pro harmonický vztah, aby byl v rovnováze, potÅ™ebuje jak Å¡tÄ›stí, tak lásku a sex. BÄ›hem průbÄ›hu hry tak vyjde najevo, jak na tom dvojice opravdu je. Dostane se jim odpovÄ›dí o míře stydlivosti, nebojácnosti, pravdomluvnosti. ÄŒi jestli jde o romantickou duÅ¡i a odhalit tak tématickými úkoly, které se plní přímo v daném prostoru, jestli v nich dříme tygr. Nebo draÄice. Jediné, na co co musí zamilovaná dvojice dávat pozor, je figurka Kazifucka.

Svatý Valentýn

Na kus Å™eÄi jsou sady konverzaÄních karet, které jsou urÄeny dospÄ›lým párům, které jsou pro mnohé pravým požehnáním. A to hlavnÄ› v případÄ›, když jeden je málomluvný a více uzavÅ™ený do sebe. Osmdesát devÄ›t karet s otázkami, deset prázdných pro vlastní otázky a pÅ™iloženým návodem s tipy umožní rozproudit konverzaci o zajímavá témata, na které v běžném životÄ› nezbývá Äas. Nejenže, že jejich pomocí je usnadnÄ›no sdílení pocitů, přání a tužeb, ale i pomoc pÅ™i budování vztahu plného porozumÄ›ní a lásky. Hra sice nemá klasická pravidla. VÄ›tÅ¡inou si oba hráÄi vytáhnou pÄ›t karet s otázkami. Které si vzájemnÄ› položí a na dané téma se rozpovídají. V případÄ›, že pro jednoho bude daná otázka nepříjemná, je možné ji na zaÄátku pÅ™eskoÄit. ÄŒi dokonce vyÅ¡krtnout.

Valentýnská zábava

Stolní hra Poznej partnera je zábavná hra, která je rovněž urÄena pro dva dospÄ›lé hráÄe. Hrací pole je v této hÅ™e oboustranné, kartiÄky s úkoly jsou doplnÄ›ny kostkou a Å¡esti dÅ™evÄ›nými figurkami. DvÄ› stovky úkolů a otázek zaruÄuje, že nudit se o svátku zamilovaných urÄitÄ› nebudou. PÅ™iložený bonus v podobÄ› Å¡estnácti fotorébusů umožňuje hru kombinovat a možné je si zahrát obÄ› verze najednou. PÅ™estože jsou otázky vÄ›tÅ¡inou zábavné a partneÅ™i na nÄ› na kartiÄky odpovídají, obÄas se objeví i záludnost. Kterou je možné se smíchem vyÅ™eÅ¡it.