Mohou být volby zfalšované?

Jedním ze základních kamenů demokracie jsou svobodné volby těch, kteří mají náš národ po následující období vést. Voleb se může účastnit každý svéprávný člověk starší osmnácti let, který je občanem našeho státu. Tyto pak fungují na principu většiny – sečtou se hlasy pro jednotlivé strany či kandidáty a ti s nejvíce hlasy zvítězí.

 

Na první pohled to zní jako jednoduchý a spravedlivý systém. Mnoho lidí je však přesvědčeno, že je s volbami manipulováno tak, aby bylo dosaženo preferovaného výsledku. Nejčastěji se spekuluje o podvodu s volebními lístky, kdy mohou být některé z nich zfalšované. Může to ale být pravda?

 

vhazování lístku do urny

 

Faktem je, že volby manipulovány jsou, a to již od nejnižších úrovní. Ovšem nikoliv tak přímo, jak by se mohlo zdát. To totiž již v dnešní době není možné, především díky systému nezávislých mezinárodních pozorovatelů, kteří na spravedlivý průběh voleb dohlíží. Nehledě na to, že je snadné takovýto podvod napadnout u soudu a volby zneplatnit. Bylo tedy potřeba nalézt jinou taktiku.

 

Tou asi nejdůležitější jsou kandidátky. Ty jsou předkládány ke schválení, a pokud je sestavena tak, že by ona strana měla vysokou šanci na výhru, zkrátka jim schválena nebude. Musí ji pak přepracovat do jiné podoby, která značně sníží jejich šance na vítězství. Tak se zajistí, že vyhraje preferovaná strana.

 

rozhodování ve volbách

 

Dále je to manipulace s veřejným míněním pomocí médií, a to jak televize, tak i sociálních sítí. Například v minulých volbách jsme často mohli vidět kampaň založenou spíše na dehonestaci oponenta než na propagaci vlastní strany, nehledě na spoustu příspěvků například na Facebooku, které měly určitou stranu poškodit a často ani nebyly pravdivé.

 

Jistě, tyto taktiky rozhodně nejsou čestné, avšak je velmi těžké se v současnosti proti nim nějakým způsobem bránit. A vlády mají rozhodně zájem na tom, aby to tak zůstalo. Umožní jim to totiž řídit výsledky dalších voleb, což je jim rozhodně jen ku prospěchu.